برنامه کلاسی یکشنبه پانزدهم بهمن 1391 15:58

دانشجویان گرامی،برای دریافت برنامه کلاسی به سایت

saveh.markazi.pnu.ac.ir

مراجعه نمایید.

نوشته شده توسط واحدبرنامه ریزی دانشگاه پیام نورساوه   | لینک ثابت |

تغییر آدرس اطلاعیه های برنامه ریزی پنجشنبه بیست و چهارم بهمن 1392 14:32

 

به اطلاع دانشجویان عزیز

میرساند از ۲۶/۱۱/۹۲ به بعد اطلاعیه های مربوط به واحد برنامه ریزی در سایت

 http://saveh.markazi.pnu.ac.ir/Portal/Home قرار خواهدگرفت.

نوشته شده توسط واحدبرنامه ریزی دانشگاه پیام نورساوه   | لینک ثابت |

لغو کلاس استاد روشن ضمیر دوشنبه بیست و یکم بهمن 1392 14:11

لغو کلاس

کلاس های استادروشن ضمیر چهارشنبه 23/11/92 تشکیل نخواهدشد.

نوشته شده توسط واحدبرنامه ریزی دانشگاه پیام نورساوه   | لینک ثابت |

برگزاری کلاس دکتر احمدی دوشنبه بیست و یکم بهمن 1392 14:9

کلاس مدیریت بازاریابی با دکتر احمدی پنجشنبه 24/11/92 از

 

 ساعت10الی 18 تشکیل خواهدشد.

نوشته شده توسط واحدبرنامه ریزی دانشگاه پیام نورساوه   | لینک ثابت |

برنامه کلاسی دوشنبه بیست و یکم بهمن 1392 14:7

اصلاحیه برنامه

 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

 بر روی سایت قرارگرقت

نوشته شده توسط واحدبرنامه ریزی دانشگاه پیام نورساوه   | لینک ثابت |

جبرانی کلاس استاد سبزعلی گل دوشنبه بیست و یکم بهمن 1392 14:4

جبرانی کلاس

کلاسهای استاد سبز علی گل دوشنبه 28/11/92 در همان

 ساعات کلاسی تشکیل خواهد شد.

نوشته شده توسط واحدبرنامه ریزی دانشگاه پیام نورساوه   | لینک ثابت |

لغو کلاس استاد افشاری واستاد سبحانی دوشنبه بیست و یکم بهمن 1392 14:1

لغو کلاس

کلاس های استاد افشاری واستاد سبحانی پنجشنبه

 

 24/11/92 تشکیل نخواهدشد.

نوشته شده توسط واحدبرنامه ریزی دانشگاه پیام نورساوه   | لینک ثابت |

جبرانی کلاس استادپیروی دوشنبه بیست و یکم بهمن 1392 13:59

جبرانی کلاس                      

کلاسهای استادپیروی

متون حقوقی 2روز دوشنبه 28/11/92 ساعت30/10-8

متون حقوقی 1 روز دوشنبه 28/11/92

ساعت 13-30/10  

برگزارخواهدشد.

نوشته شده توسط واحدبرنامه ریزی دانشگاه پیام نورساوه   | لینک ثابت |

لغو کلاس استادفرهنگ دوشنبه بیست و یکم بهمن 1392 13:48

لغو کلاس

کلاسهای استادفرهنگ

سه شنبه 29/11/92تشکیل نخواهدشد.

نوشته شده توسط واحدبرنامه ریزی دانشگاه پیام نورساوه   | لینک ثابت |

لغو کلاس استاد افشاری دوشنبه بیست و یکم بهمن 1392 13:47

لغو کلاس

کلاس های استاد افشاری پنجشنبه 24/11/92 تشکیل نخواهدشد.

نوشته شده توسط واحدبرنامه ریزی دانشگاه پیام نورساوه   | لینک ثابت |

لغو کلاس استاد مبصری پنجشنبه هفدهم بهمن 1392 7:54

کلاسهای زبان فرانسه ۱و۲و۳

استاد مبصری پنجشنبه ۱۷/۱۱/۹۲

تشکیل نخواهدشد.

نوشته شده توسط واحدبرنامه ریزی دانشگاه پیام نورساوه   | لینک ثابت |

درس معارف دانش و خانواده و جمعیت چهارشنبه شانزدهم بهمن 1392 21:16
اطلاعیه بسیار مهم:

درس دانش و خانواده و جمعیت

جزو دروس معارف گردید .

دانشجویان عزیز به اسثتنی ترم آخر میبایست

یک درس معارف در هرترم انتخاب نمایند .

اگر دانشجویی درس

 دانش و خانواده را

به همراه یک درس معارف

در نیمسال دوم ۹۳-۹۲ انتخاب واحد نموده

میبایست در مهلت حذف

 و اضافه یکی از دروس را حذف نماید .

نوشته شده توسط واحدبرنامه ریزی دانشگاه پیام نورساوه   | لینک ثابت |

لغو کلاس استاد یوسفی تنها چهارشنبه شانزدهم بهمن 1392 20:59

کلاسهای استاد دکتر یوسفی تنها

 

 رشته جغرافیا پنجشنبه ۱۷/۱۱/۹۲

 

تشکیل نخواهدشد.

نوشته شده توسط واحدبرنامه ریزی دانشگاه پیام نورساوه   | لینک ثابت |

لغو کلاسهای استاد صدوقی چهارشنبه شانزدهم بهمن 1392 20:57

کلاسهای استاد صدوقی

 

پنجشنبه 17/11/92 و 

 

پنجشنبه ۲۴/۱۱/۹۲

 

تشکیل نخواهدشد.

نوشته شده توسط واحدبرنامه ریزی دانشگاه پیام نورساوه   | لینک ثابت |

لغو کلاس فرهنگ و تمدن چهارشنبه شانزدهم بهمن 1392 13:54

کلاس فرهنگ و تمدن استاد

 

ابوالفضلی پنجشنبه ۱۷/۱۱/۹۲

 

تشکیل نخواهدشد .

 

 

نوشته شده توسط واحدبرنامه ریزی دانشگاه پیام نورساوه   | لینک ثابت |

لغو کلاس استاد کریمی چهارشنبه شانزدهم بهمن 1392 13:15

لغو کلاس

کلاس آیین دادرسی کیفری ۱ استاد کریمی پنجشنبه

   ۹۲/۱۱/۱۷نخواهدشد.

نوشته شده توسط واحدبرنامه ریزی دانشگاه پیام نورساوه   | لینک ثابت |

لغو کلاس استاد طاهری چهارشنبه شانزدهم بهمن 1392 13:13

لغو کلاس

کلاسهای استادطاهری

 

پنجشنبه ۱۷/۱۱/۹۲تشکیل نخواهدشد.

نوشته شده توسط واحدبرنامه ریزی دانشگاه پیام نورساوه   | لینک ثابت |

لغو کلاس دکتر پوران چهارشنبه شانزدهم بهمن 1392 9:49

کلاس دکتر پوران پنجشنبه ۱۷/۱۱/۹۲

 

تشکیل نخواهدشد.

 

نوشته شده توسط واحدبرنامه ریزی دانشگاه پیام نورساوه   | لینک ثابت |

لغو کلاس کلاسهای استادطالبی سه شنبه پانزدهم بهمن 1392 13:43

کلاسهای استادطالبی

پنجشنبه ۱۷/۱۱/۹۲ تشکیل نخواهدشدو جبرانی آن شنبه درهمان ساعات برگزار خواهدشد.

نوشته شده توسط واحدبرنامه ریزی دانشگاه پیام نورساوه   | لینک ثابت |

لغو کلاس استاد پورقاسم سه شنبه پانزدهم بهمن 1392 13:43

کلاس فیزیک استاد پورقاسم چهارشنبه 16/11/92 تشکیل نخواهدشد.

نوشته شده توسط واحدبرنامه ریزی دانشگاه پیام نورساوه   | لینک ثابت |

لغو کلاس استاد کریمی سه شنبه پانزدهم بهمن 1392 12:48

 

کلاس آیین دادرسی کیفری ۱ استاد کریمی ساعت ۱۰-۸

 

پنجشنبه ۹۲/۱۱/۱۷تشکیل نخواهدشد.

نوشته شده توسط واحدبرنامه ریزی دانشگاه پیام نورساوه   | لینک ثابت |

تشکیل کلاسهای مدیریت اجرایی سه شنبه پانزدهم بهمن 1392 10:56

کلیه کلاسهای دکترعیوضی و دکتر رضایی

 

چهارشنبه ۱۶/۱۱/۹۲ و

 

پنجشنبه ۱۷/۱۱/۹۲ تشکیل خواهدشد.

نوشته شده توسط واحدبرنامه ریزی دانشگاه پیام نورساوه   | لینک ثابت |

لغو کلاس استاد درودگر دوشنبه چهاردهم بهمن 1392 13:52

کلاسهای استاد درودگر

 

سه شنبه ۱۵/۱۱/۹۲ تشکیل نخواهدشد.

نوشته شده توسط واحدبرنامه ریزی دانشگاه پیام نورساوه   | لینک ثابت |

لغو کلاس استاد دکتر صفری دوشنبه چهاردهم بهمن 1392 12:28

 

کلیه کلاسهای استاد دکتر صفری سه شنبه 15/11/92

 

و پنجشنبه 17/11/92 تشکیل نخواهدشد .

نوشته شده توسط واحدبرنامه ریزی دانشگاه پیام نورساوه   | لینک ثابت |

لغو کلاس استاد آزمون یکشنبه سیزدهم بهمن 1392 15:54

کلیه کلاسهای استاد آزمون

 

دوشنبه ۱۴/۱۱/۹۲ تشکیل نخواهد شد.

نوشته شده توسط واحدبرنامه ریزی دانشگاه پیام نورساوه   | لینک ثابت |

لغو کلاس ارائه کار عملی دکتر حضوری یکشنبه سیزدهم بهمن 1392 12:4

اطلاعیه بسیار مهم لغو کلاس

ارائه کار عملی دروس مهارتهای عمومی و 

پروژه

مربوط به ترم گذشته اول  ۹۳-۹۲  دکتر حضوری که

قرار بود در روز سه شنبه ۱۵/۱۱/۹۲ تشکیل گردد

لغــــــو و

به روز دوشنبه 21/11/92  ساعت ۸ موکول گردید .

 

 

 

نوشته شده توسط واحدبرنامه ریزی دانشگاه پیام نورساوه   | لینک ثابت |

لغــو کـــلاس استاد سعادت پور پنجشنبه دهم بهمن 1392 10:15

لغــو کـــلاس

کلاسهای فیزیک پایه 2

و آزمایشگاه فیزیک 2  

 استاد سعادت پور

12/11/92  و 19/11/92

تشکیل نخواهدشد.

نوشته شده توسط واحدبرنامه ریزی دانشگاه پیام نورساوه   | لینک ثابت |

لغــو کـــلاس استادمتولی پنجشنبه دهم بهمن 1392 10:4

لغــو کـــلاس

کلیه کلاسهای استادمتولی

رشته های مدیریت بازرگانی- دولتی-صنعتی- اقتصاد-حسابداری

 ۹۲/11/۱۳و 20/11/92 تشکیل نخواهدشد.

نوشته شده توسط واحدبرنامه ریزی دانشگاه پیام نورساوه   | لینک ثابت |

لغــو کـــلاس استاد نصیریان پنجشنبه دهم بهمن 1392 9:50

لغــو کـــلاس

کلیه کلاسهای استاد نصیریان

رشته مهندسی کشاورزی

 15/11/92 تشکیل نخواهدشد.

نوشته شده توسط واحدبرنامه ریزی دانشگاه پیام نورساوه   | لینک ثابت |

لغــو کـــلاس استاد آقاجانی پنجشنبه دهم بهمن 1392 9:49

لغــو کـــلاس

کلیه کلاسهای استاد آقاجانی

رشته زمین شناسی

 12/11/92 تشکیل نخواهدشد.

نوشته شده توسط واحدبرنامه ریزی دانشگاه پیام نورساوه   | لینک ثابت |